Foreign language

ページID1000045  更新日 2023年6月27日

印刷大きな文字で印刷

ページの翻訳について

ホームページを民間の自動翻訳サービスを利用し、英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・タガログ語・ベトナム語に翻訳します。
自動翻訳システムによる機械翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
翻訳前の日本語ページの本来の内容と異なる場合もありますので、このことを十分ご理解のうえご利用ください。

English(英語)

The official homepage will be translated in english, chinese, korean, portuguese, tagalog, and vietnamese using a private automatic translation service.
Please note that as it is a machine translation from an automatic translation system, the translation may not always be accurate.
Translation may take time in certain pages. Also note that after the translation, the content may not be same as in the original japanese page.

Start Translation

portugues(ポルトガル語)

As paginas do site oficial foram traduzidas por um servico privado automatico de traducao Elas podem ser traduzidas para o ingles, o chines, o coreano, o portugues, o tagalo, e o vietnamita.
Comforme a pagina, poderia levar algum tempo.
Pedimos sua compreensao pois como as paginas sao traduzidas por um softer de traducao, a mesmao pode nao estar totalmente correta. Apos a traducao o seu conteudo pode nao estar identico ao da pagina em japones.

comece traducao

한국어(韓国語)

홈페이지를 민간 자동 번역 서비스를 이용하여영어・중국어 · 한국어 · 포르투갈어 · 타갈로그어 · 베트남어로 번역합니다.
자동 번역 시스템을 이용한 기계 번역이므로 모든 번역이 정확한 것은 아닙니다.
페이지에 따라서, 번역하는데 시간이 걸리는 경우가 있습니다.
번역 전 일본어 페이지의 내용과 번역 후의 내용이 다를 수 있으므로 이점에 주의하여 이용해 주십시오.

번역 개시

中文(简化字)

网页是利用民营的自动翻译服务,翻英语・中文・韩语・葡萄牙语・他加禄文・和越南文。
由于是利用自动翻译系统获得的翻译结果,所以不一定完全正确。
根据网页不同,有些在翻译时需要花费一定的时间。
由于翻译结果可能与翻译前的日语网页的原文内容有所出入,所以请在充分理解这一点的基础上利用本网站。

翻译开始

中文(繁體字)

網頁是利用民營的自動翻譯服務翻譯成 英語・中文・韓語・葡萄牙語・他加祿文・和越南文。
由于是利用自動翻譯係統獲得的翻譯結果,所以不一定完全正確。
根據網頁不同,有些在翻譯時需要花費一定的時間。
由于翻譯結果可能與翻譯前的日語網頁的原文?容有所出入,所以清在充分理解這一點的基礎上利用本網頁。

翻譯開始

Tagalog(タガログ語)

Ang opisyal na homepage ay isasalin sa Ingles, Chinese, Korean, Portuguese, Tagalog, at Vietnamese na gamit ang isang pribadong awtomatikong serbisyo ng pagsasalin.
Para sa makinang pagsasalin sa pamamagitan ng awtomatikong sistema nang pagsasalin tungkol ay maaaring hindi wasto o tumpak ang pagsasalin.
Depende sa pahina ay may kasong matagal ang pagsasalin.
Tandaan din na pagkatapos sa pagsalin ay maaaring hindi magkapareho sa orihinal na pahina ng Hapones, manyari lamang na gamitin ito matapos ganap na maunawaan ang bagay na ito.

Simulan ang Pagsalin

Tiếng việt(ベトナム語)

Chúng tôi sẽ dịch trang chủ sang tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt bằng dịch vụ dịch tự động riêng.
Vì nó là một bản dịch máy bởi một hệ thống dịch tự động, nó không phải lúc nào cũng là một bản dịch chính xác.
Nội dung gốc của trang tiếng Nhật trước khi dịch có thể khác nhau, vì vậy hãy lưu ý điều này trước khi sử dụng.

Bắt đầu dịch

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?